تستر عمر باطری

مقایسه

توضیحات

تستر عمر باطری
6 ولت
12 ولت
24 ولت

تایوانی
با ضمانت