تستر عمر باطری

تستر عمر باطری

توضیحات محصول

تستر عمر باطری
۶ ولت
۱۲ ولت
۲۴ ولت

تایوانی
با ضمانت