تستر فشار روغن و گیربکس اتومات

مقایسه

توضیحات

کیت تست فشار روغن موتور و گیربکس اتوماتیک
تایوانی
با گارانتی یک ساله