جامپ استارت

دستگاه جامپ استارت
– مخصوص استارت زدن خودرو
– دارای چراغ قوه
– سبک و قابل حمل

مقایسه

توضیحات

دستگاه جامپ استارت (کمک باطری )سیار
– شارژر و استارتر باطری انواع اتومبیل
– سبک و قابل حمل
– دارای چراغ قوه