جک روغنی T92003

دسته:

توضیحات

جک روغنی 20 تن کیفی
حداقل ارتفاع: 24.2سانتی متر
کورس جک:15 سانتی متر
وزن خالص: 10.6 کیلوگرم