جک سوسماری T83000E

مقایسه

توضیحات

جک سوسماری بادی 3 تن کوتاه سنگین
حداقل ارتفاع: 15 سانتی متر
حداکثر ارتفاع: 49 سانتی متر
طول جک: 63 سانتی متر
وزن خالص: 35 کیلوگرم