جک سوسماری TQ35001

مقایسه

توضیحات

جک سوسماری بادی 35 تن
حداقل ارتفاع: 24.5 سانتی متر
حداکثر ارتفاع: 49 سانتی متر
کورس جک: 13 سانتی متر
طول جک: 66 سانتی متر
وزن خالص: 46 کیلوگرم