جک سوسماری TRA40-2AL

مقایسه

توضیحات

جک سوسماری بادی 40-20 تن
حداقل ارتفاع: 17 سانتی متر
حداکثر ارتفاع: 42.2 سانتی متر
کورس جک مرحله 1: 7 سانتی متر
کورس جک مرحله 2: 6.2 سانتی متر
طول جک: 58 سانتی متر
وزن خالص: 50 کیلوگرم