جک گیربکس درآر بزرگ

مقایسه

توضیحات

جک گیربکسی چرخ بزرگ (فرغونی)
ظرفیت 750 پوند
حد اقل ارتفاع: 48 سانتی متر
حداکثر ارتفاع: 84 سانتی متر
وزن خالص: 71 کیلو گرم