روغن نشت یاب UV(یو وی)

مقایسه

توضیحات

روغن UV
– شامل 12 عدد خشاب
– هر خشاب 7.5 میل
– مناسب برای مشخص کردن مکان نشتی
– ساخت ایتالیا