ساکشن برقی ترکیه

مقایسه

توضیحات

ساکشن کامیونی برقی 120 لیتری ساخت ترکیه