سری انبر بست شلنگ

مقایسه

توضیحات

سری انبر بست شلنگ
شامل 10 سری جداگانه مناسب برای انواع شلنگ و شلنگ بنزین
ساخت تایوان