شابلون تعمیرات

مقایسه

توضیحات

شابلون تعمیرات ایسیو
با استفاده ار این شابلونها به راحتی رزین داخلی ایسیو ها را در محل مناسب شناسایی و روی همان محل عملیات تعمیرات ایسیو را می توان انجام داد.

مجموعه شابلونهای تعمیر ECU شامل :
شابلون تعمیرات ایسیو J34
شابلون تعمیرات ایسیو SL96
شابلون تعمیرات ایسیو VALEO
شابلون تعمیرات ایسیو SAGEM