شبیه ساز سنسور اکسیژن

مقایسه

توضیحات

شبیه ساز سنسور اکسیژن
جهت جلوگیری از به هم ریختن برنامه خودروهای انژکتوری دوگانه سوز
– رفع خطای سنسور اکسیژن خودروهای دوگانه سوز
– جلوگیری از روشن شدن چراغ چک در خودروها پس از دوگانه سوز شدن
– دارای بهترین خروجی نسبت به دستگاههای مشابه در بازار و تست شده روی انواع خودرو
– قابل نصب برای هر ای سی یو زیمنس،ساژم و والئو