شلنگ گاز کولر

مقایسه

توضیحات

شلنگ گاز کولر
– سایز 4/1
– 90 سانتی متر
– شامل 3 عدد شلنگ (آبی-قرمز-زرد)
– ساخت سوییس