ضخامت سنج 3k14

مقایسه

توضیحات

دستگاه تشخیص رنگ شدگی خودرو 3k14 (ضخامت سنج)
قابليت ذخیره 100 داده اندازگيری و نمايش آن
امکان نمايش ضخامت بر حسب ميکرون و اينچ
قابليت تشخيص اتوماتيک نوع پايه در دستگاه های دو کاره
دارای استاندارد محيطی IP64
امکان کاليبراسيون یک و دو نقطه ای و Zero Offset
قابليت نمایش ماکزيمم،مینیمم و میانگین اعداد خوانده شده