عینک و چراغ قوه

مقایسه

توضیحات

عینک و چراغ قوه
– مناسب برای مشخص کردن مکان نشتی گاز کولر
– ساخت ایتالیا