فیلتر باز کن رگلاژی

توضیحات

فیلتر باز کن رگلاژی

سه شاخ

63-120 میلی متر