نشت یاب گاز کولر

مقایسه

توضیحات

نشت یاب گاز کولر
کاملترین و مجهزترین دستگاه نشت یاب گاز کولر mastercool امریکا
نشت یابی سیستم کولر
پیداکردن دقیق محل نشتی
مجهز به سنسور حساس به گاز R134
یک عدد سنسوریدکی داخل کیف مربوطه
قابلیت ۵ مرحله تنظیم حساسیت