گاز کولر R134ایسکون

مقایسه

توضیحات

گاز کولر R134ایسکون
گاز کولر مارک ایسکون R134
دارای هلوگرام
100 درصد گاز خالص
13.6 کیلوگرم

سایر برندهای گاز کولر خودرو نیز موجود می باشد در صورت نیاز تماس بگیرید.