جک سوسماری 2 تن کیفی

مقایسه

توضیحات

جک سوسماری 2 تن کیفی
حداقل ارتفاع: 14 سانتی متر
حداکثر ارتفاع: 34 سانتی متر
طول جک: 45 سانتی متر
وزن خالص: 9 کیلوگرم